Марки

Представители сме на следните производители

Haas Automation

Водещият американски производител на металообработващи машини с ЦПУ
Вижте серията >>>

Nakamura-Tome

Проправяме пътя чрез въвеждане на иновативни технологии
Вижте серията >>>

Tornos

Вашият швейцарски производител на многошпинделни стругови центри швейцарски тип
Вижте серията >>>