Teximp, spol. s r.o.

Praha 9, Чехия

Slide 0
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Вашите нужди са точката, в която цялото ни внимание е съсредоточено. Нека Ви споменем само няколко предимства на едно партньорство с Teximp Praha/ Brno:

> повече от 1'000 удовлетворени клиенти и повече от 2'700 инсталирани машини
> демо-машини в нашия шоурум и 2 големи зали за обучения
> 26 сертифицирани сервизни техници и резервни части налични на склад.

Посетете ни по всяко време!

Оборудване

Шоурум:
Сервиз:
Автоматизация:
Резервни части:
Лазерни измервателни инструменти:

Документи

Продуктов каталог
Портфолио
Сервизни условия

Teximp, spol. s r.o.

K Zelenči 2923/8
19300 Praha 9
Чехия

Офис:
+420 286 853 180
czech_praha@teximp.com

Сервиз:
+420 235 316 987
service_czech@teximp.com

ДДС: CZ45790621
Фирмен номер: 45790621

Екип

Martin Vodvářka
Мениджър продажби

martin.vodvarka@teximp.com
Pavel Koudelka
Специалист продажби

pavel.koudelka@teximp.com
Jan Malý
Технолог

jan.maly@teximp.com
Pavel Mráz
Технолог

pavel.mraz@teximp.com
Libor Prima
Технолог

libor.prima@teximp.com
David Richter
Технолог

david.richter@teximp.com
Jan Stárek
Технолог

jan.starek@teximp.com
Lukáš Bauer
Сервизен техник

lukas.bauer@teximp.com
Martin Bílek
Сервизен техник

martin.bilek@teximp.com
Josef Blahna
Сервизен техник

josef.blahna@teximp.com
Vítězslav Glaser
Мениджър сервиз

vitezslav.glaser@teximp.com
Miroslav Grunt
Сервизен техник

miroslav.grunt@teximp.com
Petr Houdek
Сервизен техник

petr.houdek@teximp.com
Jiří Kaštánek
Сервизен техник

jiri.kastanek@teximp.com
Petr Knaifl
Сервизен техник

petr.knaifl@teximp.com
Bedřich Malovaný
Сервизен техник

bedrich.malovany@teximp.com
Tomáš Novotný
Сервизен техник

tomas.novotny@teximp.com
Jiří Plešák
Сервизен техник

jiri.plesak@teximp.com
David Rajnyš
Сервизен техник

david.rajnys@teximp.com
Tomáš Rohlíček
Сервизен техник

tomas.rohlicek@teximp.com
Jakub Sikora
Сервизен техник

jakub.sikora@teximp.com
Jan Štěpán
Сервизен техник

jan.stepan@teximp.com
Dalibor Štěrba
Сервизен техник

dalibor.sterba@teximp.com
Jakub Trčka
Сервизен техник

jakub.trcka@teximp.com
Petr Vacek
Сервизен техник

petr.vacek@teximp.com
Jan Veselý
Сервизен техник

jan.vesely@teximp.com
Pavel Brožík
Координатор резервни части

pavel.brozik@teximp.com
Jana Havlovicová
Асистент сервизен отдел

jana.havlovicova@teximp.com
Garika Jahnová
Асистент продажби

garika.jahnova@teximp.com
Jan Kraner
Асистент сервизен отдел

jan.kraner@teximp.com
Lucie Krňáková
Асистент сервизен отдел

lucie.krnakova@teximp.com
Tomáš Krtička
Координатор резервни части

tomas.krticka@teximp.com
Pavel Nový
Координатор сервиз

pavel.novy@teximp.com
Alena Wudy
Офис асистент

alena.wudy@teximp.com
Eva Nová
Счетоводител

eva.nova@teximp.com