Teximp d.o.o.

Zagreb-Ivanja Reka, Хърватия

Slide 0
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Вашите нужди са точката, в която цялото ни внимание е съсредоточено. Нека Ви споменем само няколко предимства на едно партньорство с Teximp Zagreb:

> повече от 220 удовлетворени клиенти и повече от 800 инсталирани машини
> демо-машини в нашия шоурум и 2 голяма стая за обучение
> 8 сертифицирани сервизни техници и резервни части налични на склад.

Посетете ни по всяко време!

Оборудване

Шоурум:
Сервиз:
Автоматизация:
Резервни части:
Лазерни измервателни инструменти:

Документи

Продуктов каталог
Портфолио
Сервизни условия

Teximp d.o.o.

Marofska ulica 23
10373 Zagreb-Ivanja Reka
Хърватия

Офис:
+385 1 233 19 87
croatia@teximp.com

Сервиз:
+385 1 2025 025
service_croatia@teximp.com

ДДС: HR17360583446
Фирмен номер: 00454001

Екип

Dag Materljan
Управител клон

dag.materljan@teximp.com
Nenad Macan
Специалист продажби

nenad.macan@teximp.com
Siniša Šavrljuga
Специалист продажби

sinisa.savrljuga@teximp.com
Ivan Burek
Технолог

ivan.burek@teximp.com
Stjepan Crnković
Технолог

stjepan.crnkovic@teximp.com
Igor Čusek
Специалист по метрологични приложения

igor.cusek@teximp.com
Filip Đonlić
Мениджър технолози

filip.donlic@teximp.com
Luka Kovačić
Технолог

luka.kovacic@teximp.com
Ivica Malović
Мениджър технолози

ivica.malovic@teximp.com
Ivan Blažević
Сервизен техник

ivan.blazevic@teximp.com
Mateo Dragosavac
Сервизен техник

mateo.dragosavac@teximp.com
Igor Goluža
Асистент сервизен отдел

igor.goluza@teximp.com
Tomislav Janković
Сервизен техник

tomislav.jankovic@teximp.com
Mario Magdić
Асистент сервизен отдел

mario.magdic@teximp.com
Branislav Martinović
Сервизен техник

branislav.martinovic@teximp.com
Mario Marton
Сервизен техник

mario.marton@teximp.com
Dinko Mateša
Сервизен техник

dinko.matesa@teximp.com
Ivica Novaković
Сервизен техник

ivica.novakovic@teximp.com
Marijo Sruk
Мениджър сервиз

marijo.sruk@teximp.com
Rajko Stanković
Сервизен техник

rajko.stankovic@teximp.com
Darija Begić
Асистент продажби

darija.begic@teximp.com
Dino Gašpić
Офис асистент

dino.gaspic@teximp.com
Branka Topić
Асистент продажби

branka.topic@teximp.com
Tina Rukavina
Счетоводител

tina.rukavina@teximp.com