Desktop Metal - 3D Metal Printers

Shop System

3D Metal Printing

Slide 0
Slide 1
Slide 2

Binder Jetting

Работна зона35 x 22.2 x 5 cm
Максимална скорост на наслояване1600 dpi / + pL drop size
Дебелина на слоя40-100 um
Не носим отговорност за точността на техническата информация.