Studer - Grinding

CNC Universal External Cylindrical Grinding Machines

CNC универсално външно цилиндрично шлифоване
    Ход по ос Х Ход по ос Y Междуцентрово разстояние Височина на центъра на въртене Максимално тегло на детайл между центровете
Favorit 400 370 mm 400 mm 175 mm 150 kg
Favorit 650 370 mm 650 mm 175 mm 150 kg
Favorit 1000 370 mm 1000 mm 175 mm 150 kg
Favorit 1600 370 mm 1600 mm 175 mm 150 kg
FavoritCNC 285 mm 680 mm 175 mm 80 kg
S31 400 370 mm 400 mm 175 mm 150 kg
S31 650 370 mm 650 mm 175 mm 150 kg
S31 1000 370 mm 1000 mm 175 mm 150 kg
S31 1600 370 mm 1600 mm 175 mm 150 kg
S33 400 370 mm 400 mm 175 mm 150 kg
S33 650 370 mm 650 mm 175 mm 150 kg
S33 1000 370 mm 1000 mm 175 mm 150 kg
S33 1600 370 mm 1600 mm 175 mm 150 kg
S41 1000 350 mm 100 mm 1000 mm 275 mm 250 kg
S41 1600 350 mm 100 mm 1600 mm 275 mm 250 kg
Не носим отговорност за точността на техническата информация.