Haas Automation - Vertical milling

VR-Series

CNC вертикални фрези
    Ход по ос Х Ход по ос Y Ход по ос Z Шпиндел Максимално тегло върху масата Размери - дължина х широчина х височина Тегло
VR-8 1626 mm 1016 mm 965 mm 20000 rpm 1814 kg 190 cm x 312 cm x 361 cm 11410.0 kg
VR-9 2134 mm 1016 mm 965 mm 20000 rpm 1814 kg 190 cm x 305 cm x 348 cm 11410 kg
VR-11 3048 mm 1016 mm 965 mm 20000 rpm 1814 kg 732 cm x 305 cm x 345 cm 15320 kg
VR-14 3810 1016 1080 20000 rpm 1814 kg 15287 kg
Не носим отговорност за точността на техническата информация.