Правна информация

Правна информация на Тeximp

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
8700 Küsnacht

info@teximp.com


Всички текстове и линкове са внимателно проверени и биват редовно актуализирани. Полагаме усилия, за да ви предоставяме точна и пълна информация на този уебсайт, но не носим отговорност, както и не предоставяме гаранция за това, че информацията, предоставена на този уебсайт, включително всички вписвания в базите данни, са верни, пълни или актуални. Запазваме си правото да изменяме информацията на този уебсайт във всеки един момент и без предизвестие и не се задължаваме да я актуализираме. Всички линкове към външни доставчици са били проверени с оглед на точността им към момента на включването им. Все пак, не поемаме отговорност за съдържанието или наличността на уебсайтовете, до които осъществявате достъп посредством хиперлинковете. Само и единствено доставчикът на сайта, за когото линкът е бил предоставен, носи отговорност за незаконното, погрешно или непълно съдържание и в частност щетите, които възникват поради непроверената употреба на съдържанието на свързаните страници. В това отношение, няма значение дали щетата е пряка, косвена или финансова, или дали е възникнала друга щета в резултат от загубата на данни, загубата на употреба или какъвто и да било вид причини.

Сваляне:

  Подробни изходни данни (PDF)