Request for quote

Request a detailed quote for your part.

Send us your needs and your drawings for a precise quote.

Информация за фирмата:
Фирма*
Улица/Номер*
Пощенски код/Град*
Държава*
Начална страница
Област на дейност*
Лице за контакт:
Фамилия*
Име*
Телефон за контакт*
Имейл*
Описание на частта:
Моля, посочети номер на частта и/или номер на чертежа за която да ви направим оферта.
Размери:
Данни за обработвания детайл
Данни за изходния материал
Дължина (мм)
Широчина (мм)
Височина (мм)
Диаметър (мм)
Дължина на прътовия материал (мм)
Материал:
Материал*
Друг материал
Код на материала
Предпочитана технология
Производство:
Количество / година
Изследване времето за работен цикъл/ производствено време
Допуски или специални изисквания(SPC, CMK, CPK…..)
Качване на файл:
Моля, добавете чертежи и / или други файлове. Следните формати могат да бъдат качени: dwg / dxf / ipt / f3d / rvt / catia / gif / jpg / step / stp / pdf / png / zip

NDA / Споразумение за поверителност:
Моля, добавете споразумение за поверителност тук. Ние ще го подпишем и изпратим с офертата, ако сте съгласни.

Краен срок:
Краен срок за оферта*