Požadavek na servisní služby

Profesionální online formulář pro řešení problémů

Jeho odesláním vygenerujete požadavek v našem systému FMS.
Tímto způsobem je zajišťována co nejkratší reakční doba.

Země*
Značka
Model/typ
Sériové číslo
Společnost*
Kontaktní jméno*
Telefon*
E-mail*
Typ požadavku*
Status stroje*
Popis problému*