SERVIS
Online požiadavka na servis
ŽIADOSŤ O PONUKU
Žiadosť o ponuku na náhradné diely
PREHľAD PRODUKTOV
Teximp katalóg
GRAND OPENING OF THE NEW TEXIMP CENTER IN ZAGREB
HAAS AUTOMATION
5- Axis Mill VR-8
TORNOS
Multi-Spindle Lathes
NAKAMURA-TOME
Multitasking Machine WT-150 II
MATSUURA
5-Axis Vertical Machine MX-330
DESKTOP METAL
Studio System