Desktop Metal - 3D Metal Printers

Production System

3D kovová tlač
    Zostavovacia plocha Maximálna rýchlosť zostavovania
Production System 1.9 x 5.0 x 1.9 m 1200 dpi
Za správnosť technických informácií sa nepreberá zodpovednosť.