Desktop Metal - 3D Metal Printers

Production System

3D Metal Printing

Single Pass Jetting

Zostavovacia plocha1.9 x 5.0 x 1.9 m
Maximálna rýchlosť zostavovania1200 dpi
Za správnosť technických informácií sa nepreberá zodpovednosť.