Desktop Metal - 3D Metal Printers

Shop System

3D Metal Printing

Slide 0
Slide 1
Slide 2

Binder Jetting

Zostavovacia plocha35 x 22.2 x 5 cm
Maximálna rýchlosť zostavovania1600 dpi / + pL drop size
Výška vrstvy40-100 um
Za správnosť technických informácií sa nepreberá zodpovednosť.