Servisná požiadavka

Online formulár na riešenie problémov

Odoslaním požiadavky vygenerujete ticket v našom systéme FMS.
Týmto spôsobom je zaručená najrýchlejšia reakčná doba.

Krajina*
Značka
Model/Typ
Sériové číslo
Spoločnosť*
Kontaktná osoba*
Telefón*
E-mail*
Typ žiadosti*
Stav stroja*
Popis problému*