Impressum

Impressum Teximp

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
8700 Küsnacht

info@teximp.com

 

Všetky texty a odkazy boli starostlivo skontrolované a pravidelne aktualizované. Usilujeme sa o poskytovanie presných a úplných informácií na týchto webových stránkach, ale nepreberáme žiadnu zodpovednosť, záruku alebo záväzok za to, že informácie uvedené na týchto webových stránkach vrátane akýchkoľvek záznamov v databáze sú správne, úplné alebo aktuálne. Vyhradzujeme si právo meniť informácie na týchto webových stránkach kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia a nezaväzujeme sa ich aktualizovať.  V čase ich začlenenia sa skontrolovala presnosť všetkých odkazov na externých poskytovateľov. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah alebo dostupnosť webových stránok prístupných prostredníctvom hypertextových odkazov. Za nezákonný, chybný alebo neúplný obsah a najmä za škody spôsobené nekontrolovaným použitím obsahu odkazovaných stránok zodpovedá iba poskytovateľ stránky, na ktorú bol odkaz poskytnutý. V tomto ohľade nie je dôležité, či je škoda priamej, nepriamej alebo finančnej povahy, alebo či akákoľvek iná škoda vznikla v dôsledku straty údajov, straty použitia alebo iných dôvodov akéhokoľvek druhu.

 

Stiahnuť:

  Podrobné impressum (PDF)