Tehnologija

Stručna tehnološka ekspertiza kompanije Teximp

Slide 0
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Kontaktirajte nas i naš tim od 16 kvalifikovanih tehnologa specijalista koji nude sledeće usluge:

  • Podrška u svakoj fazi, od odabira mašinedo optimizacije procesa.
  • Obuke za Vaše operatere za programiranje i rukovanje.
  • Stalna podrška na ad-hoc osnovi u skladu sa Vašim potrebama.

Teximp nudi potpuno sveobuhvatne, prilagođene kalkulacije proizvodnih troškova u bilo koje vreme, uključujući sledeće parametre:

  • Programe
  • Liste alata
  • Predlog stezanja
  • Vreme obrade komada na osnovu crteža
  • Inicijalne testove obrade komada
  • Obuke

 

Haas Program Sertifikacije


Download Haas certification information